top

Powiązania rodzinne

2-10-2014

Ceny transferowe występują jedynie pomiędzy podmiotami, które mogą zostać uznane za powiązane. Powiązania te mogą zaistnieć poprzez kapitał, funkcje organizacyjne lub rodzinę.

Powiązania rodzinne zostały wskazane w art. 11 ust. 6 uCIT oraz art. 25 ust. 6 uPIT, które wskazują, że przez powiązania takie „rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia”. Takie sformułowanie przepisu nastręcza podatnikom trudności interpretacyjnych, ponieważ prawo podatkowe nie definiuje pojęć takich jak pokrewieństwo czy powinowactwo.

Wyjaśnienia w zakresie powiązań rodzinnych mogą Państwo znaleźć tutaj. Zapraszamy do lektury!

© DMS TAX Sp. z o.o. 2014

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991