top

Słownik pojęć • Gospodarka centralnie sterowana

  Zwiń Definicja

  Model gospodarki nakazowo-rozdzielczej, w której ceny, wynagrodzenia, charakter produkcji i jej redystrybucja ustalane są na poziomie władzy centralnej.

 • Gospodarka rynkowa

  Zwiń Definicja

  Rodzaj gospodarki, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji oraz konsumpcji podejmowane są samodzielnie przez podmioty gospodarcze. W gospodarce rynkowej poziom cen rynkowych jest uzależniony od zmian popytu i podaży.

 • Grupa kapitałowa (wg prawa podatkowego)

  Zwiń Definicja

  Grupa podmiotów gospodarczych powiązanych kapitałowo lub personalnie, które spełniają definicję podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11 uCIT.

 • Grupa przedsiębiorstw międzynarodowych

  Zwiń Definicja

  Grupa przedsiębiorstw powiązanych mających placówki w dwóch lub w większej ilości krajów.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2014

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991