top

Słownik pojęć  • Procedura polubowna

    Procedura, za pomocą której administracje podatkowe prowadzą między sobą konsultacje w celu rozwiązywania sporów dotyczących stosowania konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Procedura opisana i dozwolona przez art. 25 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD może być stosowana do wyeliminowania podwójnego opodatkowania mogącego wyniknąć z korekty ceny transferowej.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2014

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991