top

Słownik pojęć  • Spółki osobowe

    Przewidziana w Kodeksie Spółek Handlowych forma prowadzenia działalności gospodarczej opierająca się na osobistej więzi między wspólnikami. Spółka osobowa posiada zdolność prawną, lecz nie ma osobowości prawnej. Polskie przepisy wyróżniają cztery rodzaje spółek osobowych: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo – akcyjną.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2014

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991