« Back to Glossary Index

Powstała w 2008 roku organizacja promująca i ułatwiająca wzajemną współpracę afrykańskich organów skarbowych
i innych interesariuszy w celu poprawy efektywności ustawodawstwa podatkowego i administracji podatkowej. Jednym
z obszarów zainteresowania AFP są transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności procedury ich rozliczania.

Powrót do Słownika pojęć