« Back to Glossary Index

Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Aktywa można podzielić na:

  • aktywa obrotowe (majątek obrotowy),
  • aktywa trwałe (majątek trwały).
Powrót do Słownika pojęć