« Back to Glossary Index

Alokacja kosztów polega na przypisaniu wspólnych kosztów pośrednich do różnych jednostek, procesów lub produktów.
Jest definiowana jako:

  • proporcjonalny podział lub rozbicie kosztów; lub
  • proces rozliczania kosztów na działania bądź obiekty kosztów w warunkach braku bezpośredniej miary ponoszenia kosztów.
Powrót do Słownika pojęć