« Back to Glossary Index

Analiza aktywów jest pochodną analizy funkcji i polega na zidentyfikowaniu składników materialnych oraz niematerialnych majątku stron transakcji (w tym również kapitału ludzkiego oraz know-how), które będą wykorzystywane w trakcie realizacji transakcji. Angażowanie w transakcję / transakcje aktywów o większej wartości może uzasadniać ustalenie wynagrodzenia na wyższym poziomie.

Powrót do Słownika pojęć