« Back to Glossary Index

Analiza wykonywanych funkcji przez strony transakcji jest pierwszą oraz najważniejszą spośród analiz prezentowanych w dokumentacji podatkowej lub analizie porównywalności. Ma ona na celu przedstawienie zaangażowania stron w danej transakcji poprzez przedstawienie procesów w niej wstępujących oraz przydzielenie ich do jednej lub większej liczby stron transakcji. Analiza funkcji jest analizą pierwotną, która bezpośrednio oraz pośrednio determinuje analizę zaangażowanych aktywów (analiza aktywów), analizę ponoszonych ryzyk (analizę ryzyk) oraz analizę kosztów.

Powrót do Słownika pojęć