« Back to Glossary Index

Analiza funkcjonalna stanowi zespół trzech analiz, wśród których wyróżniany analizę wykonywanych funkcji (analiza funkcji), analizę zaangażowanych aktywów (analiza aktywów) oraz analizę ponoszonych ryzyk (analiza ryzyk). Analiza funkcjonalna stanowi punkt wyjścia do przeprowadzenia analizy kosztów.

Powrót do Słownika pojęć