« Back to Glossary Index

Analiza ta ma na celu określenie kosztów związanych z funkcjami realizowanymi przez strony transakcji, angażowanymi przez nie aktywami i ponoszonym ryzykiem. Uwzględnione w niej koszty są kosztami prognozowanymi lub pewnymi
(np. zakup nieruchomości).

Powrót do Słownika pojęć