« Back to Glossary Index

Analiza ryzyka jest pochodną analizą funkcji i aktywów. Polega na identyfikacji ryzyk ponoszonych przez strony transakcji
w celu jej realizacji. Analiza ryzyka przeprowadzana jest w oparciu o obowiązującą na wolnym rynku zasadę, że strona obarczona większym ryzykiem jest wyżej wynagradzana, niż podmiot ponoszący niewielkie ryzyko.

Powrót do Słownika pojęć