« Back to Glossary Index

Analiza stosowana w metodzie podziału zysków, w której połączone zyski z kontrolowanych transakcji są dzielone między przedsiębiorstwa powiązane na podstawie względnej wartości działań wykonywanych w tych transakcjach (uwzględniając użyte aktywa i ponoszone ryzyko) przez każde z przedsiębiorstw powiązanych i uzupełnione, na ile to możliwe, przez zewnętrzne dane rynkowe, wskazujące, w jaki sposób niezależne przedsiębiorstwa podzieliłyby zyski w podobnych okolicznościach.

Powrót do Słownika pojęć