« Back to Glossary Index

Różnica między osiąganymi w określonym czasie przychodami przedsiębiorstwa a kosztami ich uzyskania. Dochód można podzielić na:

  • dochód brutto, czyli przed opodatkowaniem,
  • dochód netto, po odliczeniu odpowiednich podatków.
Powrót do Słownika pojęć