« Back to Glossary Index

Dywidenda jest dochodem akcjonariusza lub udziałowca spółki kapitałowej uzyskanym w związku z posiadanymi przez niego akcjami lub udziałami. Wysokość dywidendy jest wyliczana na podstawie rocznego zysku spółki. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie (w przypadku spółki akcyjnej) lub zgromadzenie wspólników (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Powrót do Słownika pojęć