« Back to Glossary Index

Działalność wykonywana przez członka grupy przedsiębiorstw międzynarodowych (na ogół spółkę matkę lub regionalną spółkę portfelową) jedynie z tytułu posiadania udziału w kapitale jednego lub licznych innych członków grupy, tzn.
w charakterze akcjonariusza lub udziałowca.

Powrót do Słownika pojęć