« Back to Glossary Index

Dźwignia finansowa jest sposobem finansowania działalności przedsiębiorstwa. Definiuje relację wielkości kapitału obcego do kapitału własnego w strukturze kapitałów przedsiębiorstwa. Udział zadłużenia w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa wpływa na rentowność kapitałów własnych, podnosząc ją lub obniżając w zależności od kosztu kapitałów obcych i od zysku, jaki mogą wypracować. Dźwignię finansową warto stosować, jeśli dofinansowanie kapitałem obcym pozwoli zwiększyć zyski przedsiębiorstwa w stopniu zapewniającym spłatę kosztów pozyskania kapitału.

Powrót do Słownika pojęć