« Back to Glossary Index

Rodzaj gospodarki, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji oraz konsumpcji podejmowane są samodzielnie przez podmioty gospodarcze. W gospodarce rynkowej poziom cen rynkowych jest uzależniony od zmian popytu i podaży.

Powrót do Słownika pojęć