« Back to Glossary Index

Kapitał obcy to obce źródło finansowania zasobów majątkowych, które zostały oddane do dyspozycji przedsiębiorstwa na określony czas. Zawsze ma charakter zewnętrzny w stosunku do przedsiębiorstwa. Cechami kapitału obcego są: czasowość wykorzystania środków obcych, konieczność zwrotu w określonym terminie oraz odpłatność za możliwość jego wykorzystywania.

Powrót do Słownika pojęć