« Back to Glossary Index

Kapitał obrotowy jest miarą finansową wykorzystywaną do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa. Stanowi on nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi. W jego skład wchodzą aktywa, które pozostają w przedsiębiorstwie przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Kapitał obrotowy obrazuje ile aktywów obrotowych jest finansowanych kapitałem długoterminowym.

Powrót do Słownika pojęć