« Back to Glossary Index

Kary administracyjne (lub cywilne) nakładane z powodu nieprzestrzegania wymogów DCT UE lub krajowych wymogów związanych z dokumentacją w państwie członkowskim UE (w zależności od wymogów, do których przestrzegania zobowiązała się grupa przedsiębiorstw międzynarodowych) w terminie, w którym DCT UE lub krajowa dokumentacja wymagana przez państwo członkowskie UE miała zostać przedłożona administracji podatkowej.

Powrót do Słownika pojęć