« Back to Glossary Index

Kary administracyjne (lub cywilne) nakładane z powodu nieterminowego przestrzegania specjalnych wniosków administracji podatkowej dotyczących przedłożenia dodatkowych informacji lub dokumentów wykraczających poza DCT UE lub krajowe wymogi związane z dokumentacją w państwie członkowskim UE (w zależności od wymogów, do których przestrzegania zobowiązała się grupa przedsiębiorstw międzynarodowych).

Powrót do Słownika pojęć