« Back to Glossary Index

Sankcje przewidziane w Rezolucji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 27.06.2006 r. dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE). Stosowane są z powodu nieprzestrzegania zasady ceny rynkowej. Zwykle pobierane w formie dopłaty o ustalonej z góry wysokości lub stanowiącej określony odsetek wartości korekty ceny transferowej lub kwoty niezadeklarowanego podatku.

Powrót do Słownika pojęć