« Back to Glossary Index

Korekta, w której podatnik podaje cenę transakcyjną dla celów podatkowych, która według podatnika jest ceną wolnorynkową w ramach transakcji między podmiotami powiązanymi, nawet jeśli różni się od rzeczywiście stosowanej przez przedsiębiorstwa powiązane. Korekta taka powinna być dokonana przed złożeniem zeznania podatkowego.

Powrót do Słownika pojęć