« Back to Glossary Index

Korekta zobowiązania podatkowego podmiotu powiązanego dokonana w drugim kraju przez administrację podatkową tego kraju, odpowiadająca poprawce pierwotnej dokonanej przez administrację podatkową w pierwszym kraju, tak aby podział zysków pomiędzy tymi dwoma krajami był spójny.

Powrót do Słownika pojęć