« Back to Glossary Index

Koszty bezpośrednie są wynikiem podziału kosztów w układzie kalkulacyjnym. Ich wysokość może być bezpośrednio przydzielona do poszczególnych produktów lub usług na podstawie dokumentów źródłowych. Do kosztów tych zaliczamy na przykład koszt surowców, materiałów lub robocizny bezpośredniej.

Powrót do Słownika pojęć