« Back to Glossary Index

Koszty pośrednie są wynikiem podziału kosztów w układzie kalkulacyjnym. Kosztów tego typu nie można bezpośrednio przypisać do poszczególnych produktów lub usług. Koszty wytworzenia produktu lub świadczenia usługi, które mogą być wspólne dla wielu produktów lub usług (np. koszty działu napraw, który obsługuje urządzenia do wytwarzania różnych produktów).

Powrót do Słownika pojęć