« Back to Glossary Index

Koszty zmienne są uzależnione od wielkości produkcji, jak np. zużycie materiałów bezpośrednich, energii czy robocizny bezpośredniej. Spośród kosztów zmiennych rozróżnia się:

  • koszty zmienne proporcjonalnie – koszty zmieniają się w takim samym stopniu jak wielkość produkcji,
  • koszty zmienne progresywnie – koszty zmieniają się w większym stopniu niż rozmiary produkcji, co oznacza, że jednostkowym przyrostom wielkości produkcji odpowiadają coraz większe przyrosty kosztów,
  • koszty zmienne degresywnie – zmiany kosztów są mniejsze niż zmiany rozmiarów produkcji.
Powrót do Słownika pojęć