« Back to Glossary Index

Kredyt kupiecki jest odroczeniem zapłaty za otrzymane towary lub usługi. Umożliwia on prowadzenie działalności handlowej w sytuacji, gdy potencjalni nabywcy nie mają wystarczających środków finansowych, aby kupić towar w momencie oferowania go do sprzedaży, a równocześnie sprzedawcy nie mogą znaleźć nabywców, którzy mogliby natychmiast zapłacić im gotówką.

Powrót do Słownika pojęć