« Back to Glossary Index

Kwota, z której odsprzedawca stara się pokryć własne koszty sprzedaży i inne koszty operacyjne w ramach wykonywanych funkcji (z uwzględnieniem wykorzystywanych aktywów i ponoszonego ryzyka), aby osiągnąć odpowiedni zysk.

Powrót do Słownika pojęć