« Back to Glossary Index

Metoda ta zwana jest również metodą jednolitego opodatkowania przedsiębiorstwa (unitary taxation). Jest to system wyceny transferów powstały w USA i Kanadzie na potrzeby przypisania dochodów przedsiębiorstwa poszczególnym stanom lub prowincjom. Polega na podziale skonsolidowanego zysku grupy na poszczególne przedsiębiorstwa powiązane na podstawie formuły opartej na czynnikach takich, jak: udział w sprzedaży ogółem, zatrudnienie i aktywa.

Powrót do Słownika pojęć