« Back to Glossary Index

Porównuje ceny przedmiotu transakcji ustalonej w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną
w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne i na tej podstawie określenie wartości rynkowej przedmiotu transakcji.

Powrót do Słownika pojęć