« Back to Glossary Index

Metoda koszt plus pozwala na ustalenie ceny sprzedaży rzeczy i praw oraz świadczenia usług w transakcji danego podmiotu z podmiotem powiązanym na poziomie sumy bazy kosztowej i narzutu zysku porównywalnym do poziomu bazy kosztowej i narzutu zysku ustalanych pomiędzy podmiotami niezależnymi.

Powrót do Słownika pojęć