« Back to Glossary Index

Polegają na określeniu ceny transferu na podstawie zysku, jakiego racjonalnie mógłby oczekiwać dany podmiot uczestniczący w danej transakcji. W tej grupie wyróżnia się metodę podziału zysków i metodę marży transakcyjnej netto.

Powrót do Słownika pojęć