« Back to Glossary Index

Mienie niematerialne wykorzystywane w ramach działalności handlowej, takiej jak wytwarzanie dobra lub świadczenie usługi, albo prawa niematerialnego, które samo w sobie stanowi mienie przemysłowe lub handlowe przekazane innym podmiotom lub wykorzystywane w ramach wykonywania działalności przemysłowej lub handlowej.

Powrót do Słownika pojęć