« Back to Glossary Index

Wytyczne stanowią zestaw akceptowanych dobrowolnie zasad i praktyk w zakresie cen transferowych, których deklarują się przestrzegać firmy działające w krajach OECD i pochodzące z krajów OECD. Wytyczne zostały zgromadzone w 10 rozdziałach.

Powrót do Słownika pojęć