« Back to Glossary Index

Modelowa Konwencja jest dokumentem odnoszącym się w głównej mierze do zjawiska eliminacji podwójnego opodatkowania. Ponadto porusza takie kwestie jak zapobieganie uchylaniu się od opodatkowania i opisuje zasady równego traktowania.

Powrót do Słownika pojęć