« Back to Glossary Index

Dodatnia różnica pomiędzy uzyskanymi wpływami a poniesionymi wydatkami. Może być wyznaczana w ujęciu memoriałowym w oparciu o uzyskane przychody i poniesione koszty, przyjmując wówczas postać dodatniego wyniku finansowego (zysku), bądź też w ujęciu realnym uwzględniającym faktyczny przepływ wszelkich strumieni pieniężnych, przyjmując postać przepływów pieniężnych, które w ujęciu netto stają się bezpośrednim źródłem przyrostu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.

Powrót do Słownika pojęć