« Back to Glossary Index

Odsetki definiuje się jako dochód otrzymany przez pożyczkodawcę za rezygnację z dysponowania pożyczonym kapitałem bądź też jako cenę, płaconą przez pożyczkobiorcę za możliwość uzyskania kapitału i swobodnego nim dysponowania.

Powrót do Słownika pojęć