« Back to Glossary Index

Organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym utworzona 30 września 1961 roku w Paryżu. Zrzesza 34 państwa będące najwyżej rozwiniętymi gospodarkami świata. Podstawowym celem organizacji jest osiągnięcie możliwie najwyższego, trwałego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz standardu życia w państwach członkowskich, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilizacji finansowej. Dodatkowo Komitet Spraw Podatkowych OECD zajmuje się zagadnieniem cen transferowych w przedsiębiorstwach wielonarodowych i publikuje raporty na ten temat.

Powrót do Słownika pojęć