« Back to Glossary Index

Jednostka posiada swobodę podejmowania decyzji generujących koszty oraz otrzymuje informacje niezbędne do kontroli realizacji decyzji i poziomu ponoszonych kosztów. Centrum kosztów otrzymuje zazwyczaj plan rzeczowy, stanowiący przydział zadań do wykonania. Ośrodki kosztów to najczęściej wydziały produkcyjne przedsiębiorstwa, które nie prowadzą sprzedaży do kontrahentów zewnętrznych.

Powrót do Słownika pojęć