« Back to Glossary Index

Ośrodek ten odpowiedzialny jest za osiągnięcie określonego poziomu przychodów. Kierownictwo ośrodka przychodów może samodzielnie decydować o cenie, strukturze asortymentowej oraz o wielkości sprzedaży. Ośrodkami odpowiedzialności za przychody są najczęściej wyodrębnione działy sprzedaży.

Powrót do Słownika pojęć