« Back to Glossary Index

Płatność dokonywana zazwyczaj przez jednego uczestnika lub uczestników porozumienia CCA na rzecz innego uczestnika tego porozumienia w celu skorygowania proporcjonalnych składek uczestników. Płatność ta podwyższa wartość udziałów płatnika i obniża wartość udziałów odbiorcy o kwotę wypłaty.

Powrót do Słownika pojęć