« Back to Glossary Index

Płynność finansowa to zdolność do spłaty bieżących zobowiązań. Zachowanie płynności finansowej oznacza, że przedsiębiorstwo dysponuje wystarczającymi zasobami finansowymi oraz środkami obrotowymi, które można zamienić na gotówkę, żeby w razie konieczności szybko uregulować swoje bieżące zobowiązania. Im szybciej przedsiębiorstwo może pozyskać w ten sposób gotówkę na realizację zobowiązań, tym wyższa jest jego płynność finansowa.

Powrót do Słownika pojęć