« Back to Glossary Index

Zbiór zasad i reguł postępowania podmiotów należących do grupy kapitałowej w zakresie zawierania przez nie transakcji wewnątrzgrupowych. Reguły i zasady postępowania wyznacza komórka decyzyjna grupy, która takim działaniem zmierza do realizacji określonych celów.

Powrót do Słownika pojęć