« Back to Glossary Index

Umowa pomiędzy przedsiębiorstwami należącymi do jednej grupy przedsiębiorstw międzynarodowych polegająca na tym, że jedno z nich świadczy wyspecjalizowane usługi na rzecz pozostałych. Koszty faktycznie poniesione przez przedsiębiorstwo świadczące te usługi są dzielone ex post według odpowiedniego klucza na poszczególne przedsiębiorstwa uczestniczące w porozumieniu i czerpiące korzyści z tych usług.

Powrót do Słownika pojęć