« Back to Glossary Index

Porozumienie o repartycji kosztów jest umową ramową zawieraną pomiędzy przedsiębiorstwami, która pozwala im dzielić koszty i ryzyko związane z zaprojektowaniem, wyprodukowaniem oraz uzyskaniem aktywów, usług lub praw. Porozumienie określa charakter i zakres interesów każdego uczestnika porozumienia w takich dobrach, usługach lub prawach. Korzyść jaką osiąga uczestnik porozumienia CCA jest proporcjonalna do jego udziału w całości wkładów do tego porozumienia. Wkład do CCA uczestnik wnosi ex ante, tj. przed uzyskaniem efektów działań w ramach porozumienia.

Powrót do Słownika pojęć