« Back to Glossary Index

Potencjał zysku oznacza oczekiwane przyszłe zyski. W niektórych przypadkach może obejmować straty. Określenie to jest często stosowane dla celów oszacowania wolnorynkowego wynagrodzenia za transfer dóbr niematerialnych lub działalności, lub dla obliczenia wolnorynkowego odszkodowania za rozwiązanie lub istotne renegocjowanie istniejących porozumień, gdy ustali się, że takie odszkodowanie lub wynagrodzenie miałoby miejsce między niezależnymi stronami w porównywalnych okolicznościach.

Powrót do Słownika pojęć