« Back to Glossary Index

Procedura, za pomocą której administracje podatkowe prowadzą między sobą konsultacje w celu rozwiązywania sporów dotyczących stosowania konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Procedura opisana i dozwolona przez art. 25 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD może być stosowana do wyeliminowania podwójnego opodatkowania mogącego wyniknąć z korekty ceny transferowej.

Powrót do Słownika pojęć