« Back to Glossary Index

Przychody ze sprzedaży rozumiane są jako wartość sprzedaży, którą wylicza się jako iloczyn ilości sprzedanych wyrobów/ robót/ towarów/ materiałów oraz właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży.

Powrót do Słownika pojęć